Miyom Ameliyatı

Miyom Ameliyatı (Miyomektomi)

 

laparoskopi ile miyom ameliyatı

Laparoskopi Yöntemi İle Miyom Ameliyatı

Miyom çıkarma ameliyatı miyomektomi, laparotomi yani açık ameliyat ya da laparoskopi ve histereskopi yoluyla kapalı ameliyat şeklinde uygulanabilir. Miyomların hangi yöntemle çıkarılacağını belirleyen unsur miyomun büyüklüğü ile rahmin içindeki yerleşimidir. Bu karar doktorun yapacağı tercihe bağlıdır. Günümüzde genellikle kapalı ameliyatlar daha fazla tercih edilmektedir. K

Kapalı Miyom Ameliyatının Avantajları; 

  • Kısa süren bir operasyondur,
  • Operasyonun başarı oranı yüksektir,
  • Karın bölgesinde kesi yapılmadığından, enfeksiyon oluşma riski oldukça düşüktür,
  • Hastanın hastanede daha kısa kalması gerekir,
  • Bu avantajlarının yanında hastanın rahminde delinme, operasyon süresinin uzaması halinde işlemde kullanılan suyun kan damarlarına kaçması ve yaşamsal tehlike oluşturacak beyin ödeminin gelişme riski bulunmaktadır.

 

Laparoskopik (Kapalı Miyom Ameliyatı)

 
Hastalarda uygulanan laparoskopik cerrahinin en önemli avantajı, hasta için hastanede yatış gerektirmemesi, ameliyattan sonra oluşabilecek ağrının az olması ve ağrı kesicilerle giderilmesi ve normal yaşama dönüş süresinin kısa olmasıdır. Genellikle hastalar 3-4 günde normal yaşamlarına geri dönerler. Açık ameliyata oranla karındaki kesiye bağlı enfeksiyon, yara açılması gibi sorunların daha az olması da bir avantajdır.

Laparoskopik Miyom Ameliyatı Hangi Şartlarda Uygulanır?

 
Miyomların çoğunluğu laparoskopik yolla çıkarılabilir. Ancak bu tedavinin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Laparoskopik yolla çıkarılacak miyomların büyüklüğü 7-8 cm yi geçmemeli, boyutu 3 cm den büyük olan miyomların sayıca 3 ya da daha az olması ve miyomların rahim duvarına gömülü olmaması gerekir. Laparoskopik yolla miyom çıkarma ameliyatı yapıldığında, hastaların en az 3 ay süreyle gebe kalmaması gerekir. Açık ameliyata göre, ameliyattan sonra iç organlarda yapışıklık olma olasılığı daha düşüktür. Laparoskopik miyom çıkarma ameliyatı miyomların büyüklüğüne ve rahimdeki yerleşime bağlı olarak, yaklaşık 1-3 saatte tamamlanır. Bir gün kadar hastanede kalan hasta, ertesi gün taburcu edilebilir.

miyom-ameliyatı-ankaraMiyom Ameliyatı Sonrasında Gebelik 

 
Ameliyatı olan hastanın yaşına bağlı olarak, elde edilen gebelik oranı % 22-26 arasında değişmekte ve hastaların yaklaşık % 55 kadarı gebe kalabilmektedir. Gebelik elde etme oranı, yaşı 35 altında olan kadınlarda belirgin şekilde yüksektir. Gebe kalanların % 80 inde başka bir tedavi yapılmasına gerek kalmaz. Hastalarda ayrıca miyomektomi ameliyatı öncesinde % 60 kadar düşük oranı varken, ameliyattan sonra bu oran % 24 e geriler.

Miyom Çıkarma Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

 
Bu ameliyatlar genel anestezi altında uygulandığından, buna bağlı olarak oluşan riskler olabilir. Ancak dikkatli bir ön değerlendirme ve doktorun tecrübesi bu risklerin azaltılmasını sağlar. Ameliyatların kanlı olması nedeniyle, özellikle fazla sayıda miyomun çıkarıldığı durumlarda, açılan kesinin fazla olması nedeniyle kan kaybının fazla olma olasılığı bulunmaktadır. Süresi kısa süren ve az sayıda miyomun çıkarıldığı durumlarda bu risk daha düşük olur.

Karından yapılan her jinekolojik operasyonda olduğu gibi, genital organlardaki yapışıklık riski burada da bulunmaktadır. Bunların yumurtalıklarda ve tüplerde olması halinde, kadında gebe kalamama ya da zor gebe kalma gibi sorunlar yaşanabilir. Ameliyat süresinin kısa olması ve diğer önlemlerle bu risk azaltılabilir. Ancak tamamen ortadan kaldırılamaz. Yapışıklık sorunları kadında kronik kasık ağrısına, kısırlığa, dış gebelik oluşmasına ve bağırsak tıkanıklığına bile neden olabilir. Bu nedenle miyomektomi sonrasındaki yapışıklıklar açısından, operasyonların özenle yapılması gerekir.

Karından yapılan miyomektomi ameliyatından sonra yapışıklık olma riski % 70 kadardır. Miyom rahmin arka duvarında olduğunda, yapışıklık olma riski daha fazla olur. Miyomdaki büyüklük ya da rahimde fazla kesi yapılması da, yapışıklığı arttıran etkenlerdir. Yapışıklığı azaltmak için, farklı ilaçların denenmesine rağmen, özenli şekilde yapılan cerrahi kadar etkili olmaz.

Miyom çıkarma ameliyatının fazla sayıda ve büyük boyda miyomlara uygulandığında ya da miyomların rahim ağzı gibi çıkarılması zor olan bölgelerde olması halinde, rahmin yerinde kalması zor olabilir. Ancak bu sorun az sayıda miyomu olan kadınlarda nadir olarak gelişebilir. Miyom çıkarılması ameliyatında kullanılan tekniğe bağlı olarak risklerde gelişebilir. Karından girilerek yapılan açık ameliyatların riskleri olduğu kadar, laparoskopiyle yapılan yani ince borularla karın bölgesi açılmadan yapılan ameliyatlarda da riskler bulunmaktadır. Hastanın durumuna uygun şekilde yapılan ameliyatlarda riskler azaltılabilir.